DROGI RODZICU!!!

W dniach OD 04.04.2024r. DO 10.04. 2024r. odbywa się nabór do Przedszkola. zapoznaj sie z harmonogramem naboru oraz uchwałami w sprawie kryteriów dostępnych na naszej stronie intermnetowej. rekrutacja odbywa się elekttronicznie za pośrednictwem strony :

                                        htpps://nabor.pcss.pl/ozimek

Do wniosku miedzy innymi należy dołaczyć zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie  

z datą 04.04. 2024r. do 10.04.2024r.

 do góry