KADRA PRZEDSZKOLA

Dyrektor:

mgr Barbara Łoboziak – nauczyciel dyplomowany

 Nauczyciele:

mgr Jolanta Bienicka   -  nauczyciel mianowany

mgr Karolina Krzemińska     - nauczyciel kontraktowy 

 

Nauczyciel zajęć logopedycznych:

mgr Barbara Kloc       -  nauczyciel dyplomowany

 

 Regina Bogatka-  pomoc nauczyciela 

Pracownicy administracji i obsługi:

Bernadeta Tomys  - kucharka

Katarzyna Mrocheń intendett

Klaudia Parotna   - woźna oddziałowa

Krystyna Drozdek  - woźna oddziałowa 

 do góry