KODEKS PRZEDSZKOLAKA

Przedszkolak:

-  Przestrzega ustalonych wspólnie z nauczycielem zasad

i norm postępowania w grupie; słucha poleceń nauczyciela,

-  Szanuje godność swoją i innych,

-  Dba o bezpieczeństwo swoje i innych,

-  Chętnie uczestniczy w zajęciach, pracuje nad własnym rozwojem,

-  Używa czarodziejskich słów: proszę, przepraszam,

dzień dobry, dziękuję,

-  Jest przyjacielem przyrody, dba o własne zdrowie,

-  Pomaga innym w trudnych sytuacjach,

-  Lubi i szanuje książki,

-  Troszczy się o wspólne dobro, wygląd i estetykę sali,

-  Bawi się cicho, nie przeszkadza innym w zabawie

lub w zajęciach,

-  Nie zabiera, nie niszczy cudzych rzeczy i przedszkolnych zabawek,

-  Kulturalnie zachowuje się podczas spacerów i wycieczek

-  Mówi prawdę

-  Nie bije kolegów

 do góry