Nasze przedszkole to placówka z pięknymi tradycjami, wychowała już kilka pokoleń. Zapewniamy wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim naszym wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo – przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, radzenia sobie z trudnościami. Wspomagamy – ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami. Zapewniamy opiekę, wychowanie i bezpieczeństwo. W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia logopedyczne oraz zajęcia według życzeń rodziców.

 Kadra nauczycielska posiada pełne kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne oraz w sposób ciągły pogłębia i poszerza swoje umiejętności w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 Przedszkole ma do dyspozycji piękny duży ogród z drewnianymi urządzeniami do wszechstronnej aktywności ruchowej. Mamy dwa oddziały po 25 dzieci, z których każdy ma do dyspozycji dużą przestronną salę. Sale urządzone są tak, aby zapewniały dziecku nie tylko bezpieczeństwo, ale również możliwość korzystania z dowolnych zabawek i pomocy dydaktycznych, stymulując w ten sposób wszechstronny rozwój dziecka. Przy każdej z sal znajduje się łazienka oraz jadalnia. To wszystko tworzy znakomite warunki i miłą domową atmosferę sprzyjającą właściwemu rozwojowi dziecka.

 W przedszkolu organizowane są uroczystości otwarte z udziałem rodziców, członków najbliższej rodziny oraz zaproszonych gości. 

przedszkole_Dylaki_193
przedszkole_Dylaki_193
przedszkole_Dylaki_196
przedszkole_Dylaki_196
 do góry