PROJEKT u o nazwie Deutsch Wagen Tour

„Każda dwujęzyczność otwiera bardziej na świat”- te słowa najlepiej odzwierciedlają wzmiankę o której będzie teraz mowa. Nasze przedszkole gościło w ubiegły wtorek (18.03.br) animatorkę języka niemieckiego, która przeprowadziła z dziećmi przeróżne ciekawe zabawy w języku niemieckim. Pomysłodawczynią tego przedsięwzięcia była Pani Danuta Czaplik- nauczycielka języka mniejszości narodowej w naszym przedszkolu, która zaprosiła animatora językowego w ramach projektu o nazwie Deutsch Wagen Tour organizowanego przez Instytut Goethego. Celem głównym było zachęcenie dzieci do nauki języka niemieckiego teraz i w najbliższej przyszłości, bo przecież poznawanie języka to nie mozolne wpajanie nowych słów, tylko nauka poprzez śmiech i zabawę. Pani animatorka wprowadziła dzieci w świat niemieckiej bajki o Królowej Śnieżce, prezentując jej treść
w formie teatrzyku. Następnie dzieci podjęły wspólnie z paniami podróż do źródła bajek, czyli Niemiec. Poprzez zabawy ruchowe, piosenki i atrakcyjne pomoce dydaktyczne, dzieciom sprawiło wiele radości uczestniczenie w takich warsztatach językowych. Aby mogli sobie Państwo lepiej wyobrazić wyżej opisany udział dzieci w projekcie, zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

.................................
  • Data aktualizacji: 2020-06-21 15:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 292 298