Cel główny:
- Zapoznanie dzieci z tradycjami, obrzędami i dziedzictwem kulturowym naszego kraju – wróżby andrzejkowe.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- Potrafi bezkonfliktowo uczestniczyć w każdej zabawie andrzejkowej;

- Zachowuje ostrożność i bezpieczeństwo podczas wszystkich zabaw;

Pani Jolanta wraz z Panią Karoliną przygotowały różne zabawy i konkursy wraz z laniem wosku. Dzieci bardzo zadowolone wróciły do swoich domków. 

IMG_20181130_103246
IMG_20181130_103246
Galeria
 do góry