• Cele zajęć:

    - integracja dzieci ( młodsze, strasze)

  • - rozwijanie aktywności twórczej dzieci,

    - rozwijanie zdolności plastyczno –technicznych,

    - rozwijanie sprawności ruchowej;

    - wspomaganie rozwoju motoryki małej.

  • - wyjście do biblioteki 

Galeria
 do góry