OBIE GRUPY  SPĘDZIŁY RAZEM WSPÓLNIE ZAJĘCIA PRZYGOTOWANE PRZEZ PANIA KAROLINE I PANIA JOLĄ . WSPÓLNIE BYŁY ZABAWY I WRÓŻBY. SZCZĘŚLIWE DZIECI ZABRAŁY ZE SOBĄ WRÓŻBĘ Z WOSKU:) I NIE TYLKO....

Cele:
· Budzenie i rozwijanie zainteresowań tradycjami, obrzędowością i zwyczajami ludowymi.
· Wzbogacanie wiadomości na temat tradycyjnych wróżb i zabaw andrzejkowych.
· Wzmacnianie więzi emocjonalnyc
· Wytworzenie miłej i radosnej atmosfery.

Cele szczegółowe – dziecko potrafi:
· współdziałać w grupie,
· ułożyć przedmioty wg wielkości,
· wyszukać wyrazy rozpoczynające się na określoną głoskę,
· rozpoznawać zawody po schematycznym obrazku symbolizującym dany zawód.

Środki dydaktyczne:
· cztery duże klucze w czterech kolorach (niebieski, żółty, czerwony, zielony) z dołączonymi zadaniami w kopertach,
· małe klucze w czterech kolorach jako emblematy dla dzieci,
· losy w szklanej kuli,
· wiersz D. Gellner pt. „Wieczór Andrzejkowy”,
· wiersze – zaklęcia,
· kaseta z nagraniami ”Ruch przy muzyce” Klanza,
· płyta z piosenką pt. „Andrzejkowe wróżby”.

Galeria
 do góry