Spotkanie miało na celu przypomnienie i utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, zachowania ostrożności w kontaktach z nieznajomymi oraz bezwzględnego zakazu zbliżania się do obcych,  zwierząt domowych i leśnych. Policjant  I Policjanta w sposób wyczerpujący odpowiedział na wszystkie zadawane przez dzieci pytania, opowiedział o swej pracy oraz zademonstrował akcesoria policyjne. Duże zainteresowanie wśród dzieci wzbudziły kajdanki oraz oglądanie samochodu policyjnego.

 

 

Cele szczegółowe:  

 


- przedszkolaki potrafia bezpiecznie poruszać i zachować się na drodze, 
- zna zasady przekraczania jezdni
- wie, że zabawy w pobliżu jezdni są niebezpieczne,
- zna i rozpoznaje najczęściej spotykane znaki drogowe, 
- potrafi zachować się w sytuacjach niebezpiecznych np. psa
- wie, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia, 
- wykazuje umiejętność i współdziałanie w grupie

Galeria
 do góry