ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW 2016r.

Metody, formy pracy: czynna, słowna, zadaniowa,

Pomoce dydaktyczne: liczmany, koperty z zadaniami,, ilustracje, rozsypanka literowa, wydrukowane wyrazy, cd,

Cele operacyjne:

Dziecko:

-          posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9,

-          zna znaczenie pojęcia zbiór,

-          tworzy zbiory i podzbiory według określonych cech przedmiotów, figyr geometrycznych,

-          porównuje liczebność zbiorów, posługując się pojęciami: tyle samo, o...mniej, o...więcej,

-          rozpoznaje poznane cyfry pośród innych cyfr,

-          odlicza do trzech, czterech itd.,

-          rozwiązuje zagadki i rebusy,

-          zna i prawidłowo określa strony, prawą i lewą,

-          porusza się w rytmie słyszanej muzyki,

-          określa i wyraża swój nastrój,

-           sylabuje i gloskuje krótkie wyrazy,

-         potrafi odróznić krótszy i dłuższy - pasek,

-         przy piosence - odróżnia spółgłoski od samogłosek,

zajecia otwarte2016r 002zajecia otwarte2016r 008zajecia otwarte2016r 011zajecia otwarte2016r 019zajecia otwarte2016r 022zajecia otwarte2016r 023zajecia otwarte2016r 024zajecia otwarte2016r 025zajecia otwarte2016r 026zajecia otwarte2016r 035zajecia otwarte2016r 044zajecia otwarte2016r 046zajecia otwarte2016r 033
  • Data aktualizacji: 2020-06-21 15:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 292 329