Nauczanie zdalne 5,6latki

Planowana tematyka zajęć na  IV tydzień marca - informacje dla rodziców na cały tydzień.

.

Drodzy Rodzice!

Prosimy o przybliżenie dzieciom w domu niżej wymienionych tematów

(tematy zostałyby zrealizowane gdyby praca przedszkola nie została zawieszona).

.

 

1. MARCOWA POGODA.

 

Zachęcamy do:

- omówienia pierwszych oznak wiosny,

- zapoznania z przysłowiem ,,W marcu jak w garncu",

- nauki kojarzenia zjawisk atmosferycznych ze zbliżającą się nową porą roku,

- wzbogacania wiadomości dziecka na temat wybranych gatunków wiosennych kwiatów (krokus, żonkil, tulipan, hiacynt) - zachęcania do formułowania wypowiedzi przez dziecko,

- rozmowy na temat znaczenia wody w życiu człowieka i jej oszczędzania,

- ćwiczeń w zakresie słuchu fonematycznego - analizy słuchowej: 6- latki - dzielenia na głoski krótkich wyrazów, 5- latki - dzielenia na sylaby, wysłuchiwania głosek na początku i na końcu wyrazu, 6 i 5- latki - wyszukiwania słow, które rozpoczynają się taką samą głoską,

- 6 -latki - utrwalania liter, czytania sylab/krótkich wyrazów, wprowadzenie nowej litery „C” książka cwiczenia str. 54,55, 56, 57, 58, 59.   Ksiązka 64, 65 wiersz na pamięć ze str. 64. 

- utrwalanie liter wyszukiwanych w tekście drukownym np. gazeta,

- zabaw matematycznych - przeliczania dowolnych liczmanów w zakresie możliwości dziecka,

-  6 - latki - utrwalania cyfr, książka cw. Str 60,61.

- 5 i 6 - latki - doskonalenia sprawności grafomotorycznej ( utrwalania prawidłowego trzymania narzędzia piszącego): rysowania po śladzie, kreślenia szlaczków, wzorów literopodobnych, łączenia kropek itp.

- ćwiczeń doskonalących w obrębie motoryki małej - lepienia z plasteliny lub innych mas, wycinania (prawidłowego posługiwania się nożyczkami) itp.

- 5 latki - zapoznania z przysłowiem ,,W marcu jak w garncu",  nauka wiersza na pamięć ćwiczenia str. 41,  oraz str. 42 do 45  podziel nazwy ma głoski zaznacz liczbę głosek według wzoru.

- książka od str 60  do 65.. omówienie wierszy..

6 latki Książka kolorowy Start "czytam piszę , liczę"   zalegości kto ma i nowy temat od strony 68 do str 71. 

5 latki  książka dodatkowa różowa.... proszę robic pomału do końca......

 

  • Data aktualizacji: 2020-06-21 15:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 292 385