LISTA  DZIECI  ZAKWALIFIKOWANYCH

DO  PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO  NR 3 W  DYLAKACH

OD  DNIA  01.09.2020 r.

 

 1. Duda  Oskar
 2. Gabryś Aleksander
 3. Kuczera Agata
 4. Lakota Jagoda
 5. Mikolasz Marcelina
 6. Pytel Leon
 7. Pytel Kacper
 8. Stanieda Antoni
 9. Warzecha Dominik
 10. Wojczyk Michalina
 11. Wycisk Nadia
 12. Wycisk Kamil
 13. Zemela Hanna

 

Rodzice  wymienionych dzieci zobowiązani są  w  dniach od  08.04.2020 r.  do  10.04.2020 r.  do  złożenia  oświadczenia  woli  w  formie  elektronicznej na  adres mail: info@pp3dylaki.ozimek.pl

Nie  złożenie  oświadczenia  jest  równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Dnia  14.04.2020 r. o godzinie 13.00  na  stronie  internetowej  przedszkola  będzie  podana  lista  dzieci  przyjętych  i  nie  przyjętych  do  przedszkola  od  dnia  01.09.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………..                                                           Dylaki  dn. …………..

Nazwisko i imię rodzica

………………………………………..

Adres zamieszkania

……………………………

 

 

OŚWIADCZENIE  WOLI

 

 

Oświadczam, że  mój  syn/córka ………………………………………………………

                                                                                              Imię i nazwisko dziecka

będzie  od  dnia  01.09.2020 r.  uczęszczać  do  Przedszkola  Publicznego  Nr 3 w Dylakach.

 

 

                                                                                     …………………………………

                                                                                                                                      Podpis Rodzica

Załączniki:
 do góry